Seimitsu Keikou Series

The Limited Edition Seimitsu Keikou Colour Series featured at JAEPO 2016